Autor: Andrzej Dnia: czwartek, Maj 30 th, 2019 · Kategoria:
Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego
We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po trzyletnim gimnazjum i po ośmioklasowej szkole podstawowej.
DLATEGO PUBLIKUJEMY DLA PAŃSTWA LIST OD POMORSKIEGO
KURATORA OŚWIATY DR MONIKI KOŃCZYK
ORAZ ULOTKĘ DOTYCZĄCĄ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
ORAZ PONADGIMNAZJLANYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

List Pomorskiego Kuratora Oświaty dr Moniki Kończyk
Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020