Autor: Andrzej Dnia: niedziela, Czerwiec 02 nd, 2019 · Kategoria:

Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2018/2019, odbywają się ostatnie zajęcia wirtualnych klas w ramach realizowanej przez cały rok innowacji dydaktycznej „Zostań Noblistą

Innowacja była adresowana do uczniów klas ósmych SSP i obejmowała materiał
o treściach rozszerzonych, dodatkowych, ciekawostkowych z przedmiotów przyrodniczych tj. biologii, chemii, fizyki, geografii oraz historii. Realizowana była w formie dodatkowej godziny lekcyjnej tygodniowo (potocznie zwanej fakultetem) dla wszystkich uczniów,
z podziałem na 5 klas wirtualnych.

Każdy uczeń uczestniczył w tych zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Treści zostały tak dobrane, aby rozwijały logiczne myślenie (przyczynowo- skutkowe) i umiejętności praktyczne oraz zachęcały uczniów do samodzielnego  poszukiwania wiedzy.

Projekt umożliwiał przeprowadzenie zajęć terenowych np. na fakultecie geograficznym 29 maja uczniowie prowadzili obserwacje z zakresu podstaw astronomii.