Autor: Andrzej Dnia: wtorek, Sierpień 25 th, 2020 · Kategoria:

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniami MEN i wytycznymi
GIS w kwestii organizacji pracy szkoły podczas pandemii proces dydaktyczno-wychowawczy może przebiegać według 3 wariantów: nauka stacjonarna, hybrydowa i zdalna.