Zajęcia dodatkowe w naszej szkole

Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej mają do wyboru liczne zajęcia dodatkowe:

  • koła przedmiotowe (polonistyczne, matematyczne, języków obcych, plastyczne, religijne);
  • zajęcia sportowe ( basen, piłka nożna, gimnastyka korekcyjna);
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (edukacja wczesnoszkolna, język polski, języki obce, matematyka);
  • koło przyrodnicze „Mali odkrywcy” – podczas zajęć uczniowie pogłębiają wiedzę przyrodniczą, przeprowadzają ciekawe eksperymenty oraz tworzą nietypowe prace plastyczne;
  • koło turystyczno-rowerowe – uczestnicy koła biorą udział w wycieczkach rowerowych i pieszych po najbliższej okolicy, uczestniczą w biegach na orientację oraz poznają zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
  • zajęcia „Spójrz inaczej” – zajęcia mają na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów w grupie rówieśniczej oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
  • terapia pedagogiczna,
  • zajęcia logopedyczne.

Dokładny plan zajęć dodatkowych znajduje się w Librusie.

Szybki kontakt:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami :)

Wpisz nazwisko

Ponownie wpisz e-mail dla sprawdzenia.

Wiadomość nie może być pusta