SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – 2018/2019 – okres przygotowawczy

image
Autor: Dnia: czwartek, czerwiec 20 th, 2019 · Kategoria:

PRIORYTET:

 

Kształtowanie motywacji wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa własnego i innych.

 

Cel główny:

 

Tworzenie warunków sprzyjających zdrowemu i bezpiecznemu stylowi życia członków społeczności szkolnej. Kształtowanie poprawnych nawyków stylu życia i warunków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia:

 

Agnieszka Rentflejsz – nauczyciel biologii i przyrody

Monika Chyła – pedagog szkolny

Anna Krzysztofiak – nauczyciel wf

Edyta Becker –  nauczyciel biologii

Hanna Żarnowska – nauczyciel j.niemieckiego (rodzic)

pielęgniarka szkolna

 

Działania w I półroczu :

 

 1. Deklaracja chęci przystąpienia do sieci szkół promujących zdrowie
 2. Uzyskanie informacji od członków społeczności szkolnej o ich gotowości do uczestnictwa w działaniach w zakresie promocji zdrowia.
 3. Uzyskanie zgody Rady Pedagogicznej na przystąpienie szkoły do wojewódzkiej sieci SZPZ
 4. Przeprowadzenie oceny stopnia osiągania co najmniej jednego z czterech standardów SzPZ w tym obowiązkowo oceny stopnia osiągania standardu II, dotyczącego klimatu społecznego.
 5. Wybór problemu priorytetowego do rozwiązania

 

Planowane działania w II półroczu :

 

 1. Opracowanie planu działań do rozwiązania problemu priorytetowego
 2. Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły Logo „Szkoła Promująca Zdrowie”
 3. Założenie podstrony internetowej (zakładkę) „Szkoła Promująca Zdrowie”
 4. Realizacja zaplanowanych działań
 5. Przygotowanie raportu z ewaluacji wyników działań szkoły w danym roku szkolnym

 

 

Co zrobiono z działań profilaktycznych :

 

Udział uczniów w konkursach profilaktycznych : Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS dla szkół ponadgimnazjalnych p.E.Becker

Udział uczniów w konkursach profilaktycznych :

 

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych i podstawowych p.A.Rentflejsz

 

Ogólnopolski Konkurs promocji zdrowego stylu życia – p.A.Rentflejsz

 

Realizacja Programu „Znamię. Znam je” – profilaktyka czerniaka złośliwego – p.E.Becker

Realizacja Programu”Podstępne WZW” – profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby-p.E.Becker

Akademia Uwielbiam – konkurs dla szkół podstawowych (kl.6-8) i 3 gimnazjum o zdrowym żywieniu

Realizacja programu Akademia Uwielbiam (zajęcia lekcyjne w klasach 6-8)

Udział uczniów w formach aktywności fizycznej :

 • wyjazd na narty – klasa 2a
 • wyjście na lodowisko – klasa 3a
 • koło turystyczno-krajoznawcze (Roweriada, Maraton rowerowy Vienna Life Lang Team, Rajd Jesienny )
 • Europejski Tydzień Sportu
 • Obóz rekreacyjno-sportowy dla klas 8 i 7

 

Udział w szkoleniu pierwszej pomocy – klasy 8

Udział w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca

Udział w Programie Dobry Wybór – klasy 6

 

Szybki kontakt:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty