Rekrutacja

W celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju, przyjmuje się następujące kryteria przyjęcia do Szkoły:

Wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły i dostarczenie go do sekretariatu szkoły.

Dołączenie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli była sporządzona.

Dla kandydatów do klasy 1 SSP – dołączenie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i gotowości szkolnej.

Dla kandydatów do klas 2-8 SSP – dołączenie świadectw z ubiegłych lat.

W przypadku uczniów powracających z zagranicy – napisanie testów diagnozujących z języka polskiego i z matematyki.

Spotkanie  szkolnego zespołu rekrutacyjno-kwalifikacyjnego, który decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły.

Po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły, przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Czesne wynosi 310 zł miesięcznie.

W przypadku, gdy do Społecznej  Szkoły Podstawowej uczęszcza dwoje lub więcej rodzeństwa, każdemu z nich przysługuje zniżka w opłatach czesnego w wysokości 15% miesięcznie.

Oferujemy także zniżki za bardzo dobre wyniki w nauce (m.in. w klasach 4-6 za średnią powyżej 5,00,a w klasach 7-8 za średnią powyżej 4,75).

PODANIE DO SZKOŁY DO POBRANIA

Szybki kontakt:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty