KSO – rekrutacja do przedszkoli

Komunikat nr 3 z dnia 05.05.2021r.  

Szanowni Państwo!

Zakończyliśmy proces przyjmowania zgłoszeń do przedszkoli organizowanych przez KSO.

Niestety nie możemy jeszcze przystąpić do weryfikacji zgłoszeń i podania wyników rekrutacji, gdyż nie mamy nadal możliwości porównania naszych zgłoszeń z tymi, które są w posiadaniu Dyrektorów obecnie prowadzących przedszkola. Do dnia dzisiejszego nie mamy dostępu do wyników wcześniejszej rekrutacji, które chcielibyśmy uwzględnić, tworząc listę dzieci przyjętych na rok szkolny 2021/2022.

Jeśli w najbliższym czasie będziemy dysponowali informacjami istotnymi dla Państwa, natychmiast zamieścimy je na stronie.

Z poważaniem

Zarząd KSO

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Komunikat nr 2 z 22.04.2021r.

Szanowni Państwo.

KSO  informuje że 23 kwietnia kończy się proces rekrutacji dzieci do następujących przedszkoli:

– Ekologiczne , Jedyneczka, Smyk, Promyk,, Nr 2, Następnie, w możliwie najkrótszym czasie,  nastąpi komisyjna weryfikacja wniosków w/g znanych Państwu kryteriów.

Raz jeszcze zwracamy się   do rodziców, którzy mają wątpliwości co do konieczności powtórnej rekrutacji,  skorzystajcie Państwo z możliwości złożenia wniosku do najbliższego piątku, tj. do  23 kwietnia do godziny 17.00 w sekretariacie SSP prz ul. Chopina.

Jeśli chodzi   o przygotowania do organizacji społecznych przedszkoli, to jesteśmy na etapie zaawansowanych rozmów z Paniami DYREKTOR przedszkoli Ekologicznego, Jedyneczki, Promyka, oraz przedszkola Nr2. Odbyły się również spotkania z nauczycielami oraz pracownikami obsługi w/w przedszkoli. Z zadowoleniem KSO przyjmuje konstruktywne, podejście Dyrektorów do działań mających na celu łagodne przejście procesu zmiany organu prowadzącego,  aby w najmniejszym stopniu nie zaburzyć tego co najważniejsze,  czyli pracy z dziećmi.

                                                                                               Zarząd KSO

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Komunikat nr 1 z 19.04.2021r.

KSO  informuje że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy rekrutację dla dzieci, które rozpoczną swoją przygodę  z przedszkolem od września bieżącego roku. Zapraszamy rodziców i opiekunów w godzinach  8.00-15.00. Jednocześnie przyjmujemy nadal zgłoszenia dzieci uczęszczających do przedszkoli  w roku bieżącym. Przypominamy że KSO będzie organem prowadzącym dla następujących przedszkoli:  Ekologiczne,  Jedyneczka, Promyk, Nr 2, Smyk (obiekt na ul. Piłsudskiego 28).  W dniu 16 kwietnia przedstawiciel KSO, korzystając z gościnności Pani Dyrektor Ewy Niedziałek-Cyrson, spotkał się z nauczycielami oraz pracownikami obsługi przedszkola Ekologicznego. Omówiono szereg problemów, które pojawiają sie w związku z planowaną zmianą Organu Prowadzącego Przedszkole. Pani Dyrektor oraz pozostali uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję,  że KSO  zachowa wysoki poziom w zakresie opieki i edukacji jaki prezentuje przedszkole Ekologiczne. Przedstawiciel KSO potwierdził wcześniejsze zobowiązanie do pełnej kontynuacji obecnej oferty zajęć z jakiej korzystają aktualnie dzieci uczęszczające do przedszkola Ekologicznego.

Tego samego dnia odbyło się   spotkanie z pracownikami obsługi Przedszkola  Jedyneczka. Omówiono najważniejsze sprawy związane z warunkami pracy  oraz funkcjonowania przedszkola w nowych warunkach.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe wita serdecznie Rodziców oraz  Opiekunów Prawnych dzieci. Rozpoczynamy właśnie etap działalności, którego  bezpośrednimi uczestnikami będą Państwa ,,pociechy”.

16 kwietnia  kończymy przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, które należy składać w sekretariacie SSP przy ul .Chopina 4. W  dniu  wczorajszym    tj.15 kwietnia  otrzymaliśmy zapewnienie,  że z dwóch przedszkoli przekazane zostaną nam deklaracje z przeprowadzonej rekrutacji , za co serdecznie  dziękujemy. Podobną wiadomość otrzymali rodzice. Od 19 kwietnia rozpoczynamy przyjmowanie deklaracji od rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy. Miejsce składania  – sekretariat  SSP  ( I piętro p. 17, wejście od Placu Plebiscytowego).

Pytacie Państwo często o naszą ofertę, szczegółowo przedstawimy ją po zakończeniu prac związanych organizacyjnym przygotowaniem naszych przedszkoli.  Deklarujemy,  że będziemy kontynuować w pełnym zakresie zajęcia, które aktualnie prowadzone są w poszczególnych przedszkolach.  Zapewniamy,  że dzieci trafią do swoich  ulubionych dotychczasowych nauczycieli,  a posiłki,  tak smaczne jak dotychczas,  przygotują te same Panie z przedszkolnej kuchni.  Nie będzie rewolucyjnych zmian, pragniemy przejść płynnie do pracy z dziećmi,  bo takie jest nasze zadanie, które chcemy realizować z poszanowaniem dla wszystkich, z którymi przyjdzie nam współpracować.

Zarząd KSO

Szybki kontakt:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami :)

Wpisz nazwisko

Ponownie wpisz e-mail dla sprawdzenia.

Wiadomość nie może być pusta