Organizacja roku szkolnego

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Termin Zadanie
1 września 2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
17 września 2020 r. Obchody Dnia Sybiraka i rocznicy agresji sowieckiej na Polskę
13 października 2020 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
10 listopada 2020 r. Uroczystość szkolna z okazji Narodowego Święta Niepodległości
23 grudnia 2020 r.–31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
16 grudnia 2020 r. Procedura wystawiania ocen śródrocznych
18 stycznia 2021 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
tryb ciągły Zebranie z rodzicami
4 stycznia-17stycznia 2021 r.

 

Ferie zimowe – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
1–6 kwietnia 2021r. Wiosenna przerwa świąteczna
13 czerwca 2021 r. Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
20 czerwca 2021 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
13-20 czerwca 2021 r. Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych
25 czerwca 2021 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 Dni ustawowo wolne od zajęć.

L.p. Wydarzenie Termin
1. Wszystkich Świętych 1 listopada
2. Święto Niepodległości 11 listopada
3. Nowy Rok 1 stycznia
4. Święto Trzech Króli 6 stycznia
5. Uchwalenie Konstytucji 3 maj
6. Boże Ciało 3 czerwca

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

L.p. Termin
1.
2.
3.

Terminy konsultacji indywidualnych:

  • 5 października
  • 2 listopada
  • 7 grudnia
  • 1 marca
  • 12 kwietnia
  • 10 maja

Szybki kontakt:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami :)

Wpisz nazwisko

Ponownie wpisz e-mail dla sprawdzenia.

Wiadomość nie może być pusta