Przedmiotowe Zasady Oceniania

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zasady Oceniania w I-III

PZO Język angielski 1-3 SSP

JĘZYK POLSKI

PZO Język Polski

MATEMATYKA

PZO Matematyka SSP

JĘZYKI OBCE – FRANCUSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI

PZO II język obcy KLASY 1-3 SSP

PZO II język obcy KLASY 4-8 SSP

JĘZYK ANGIELSKI

PZO Język angielski I-III SSP

PZO Język angielski IV-VIII SSP

ETYKA

PZO Etyka klasa 1-3 SSP

RELIGIA

PZO Religia SSP

HISTORIA 

PZO Historia SSP

MUZYKA

PZO Muzyka SSP

PLASTYKA

PZO Plastyka SSP

PRZYRODA

PZO Przyroda SSP

CHEMIA

PZO Chemia SSP

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PZO Wychowanie Fizyczne SSP                              

INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PZO_informatyka i zajecia_komputerowe SSP

FIZYKA

PZO FIZYKA

GEOGRAFIA

PZO Geografia SSP

BIOLOGIA

PZO BIOLOGIA SSP

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PZO EDB SSP

Szybki kontakt:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty