Przedmiotowe Zasady Oceniania

ZASADY OCENIANIA W KLASIE I-III SSP

Zasady Oceniania w I-III

JĘZYK POLSKI

PZO Język Polski SSP

MATEMATYKA

PZO Matematyka SSP

JĘZYKI OBCE – FRANCUSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI

PZO II język obcy KLASY 1-3 SSP

PZO II język obcy KLASY 4-8 SSP

JĘZYK ANGIELSKI

PZO Język angielski I-III SSP

PZO Język angielski IV-VIII SSP

RELIGIA

PZO Religia

HISTORIA 

PZO SSP Historia

MUZYKA

PZO muzyka

PLASTYKA

PZO Plastyka

PRZYRODA

PZO Przyroda SSP

CHEMIA

PZO Chemia SSP

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PZO Wychowanie fizyczne                                                

INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PZO informatyka i zajęcia komputerowe SSP

FIZYKA

PZO Fizyka SSP

GEOGRAFIA

PZO Geografia

BIOLOGIA

PZO Biologia SSP

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PZO Edukcja dla bezpieczeństwa

Szybki kontakt:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami :)

Wpisz nazwisko

Ponownie wpisz e-mail dla sprawdzenia.

Wiadomość nie może być pusta