Statut szkoły

Nazwa szkoły brzmi: Społeczna Szkoła Podstawowa w Kwidzynie. Szkoła mieści się w Kwidzynie, ul Chopina. Organem prowadzącym jest Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Kwidzynie. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Cykl kształcenia trwa 8 lat.

Społeczna Szkoła Podstawowa finansowana jest przez:

1) dotacja MEN– przekazywana przez Burmistrza miasta Kwidzyna,
2) czesne wpłacane przez rodziców lub opiekunów,
3) inne wpłaty zgodnie z przepisami prawa.

Szkoła zmierza do osiągnięcia ideału wychowawczego jakim jest człowiek o wszechstronnie rozwiniętej psychice, miłujący wolność, odznaczający się wysokim poczuciem odpowiedzialności i szanujący godność własną i innych.

Rodzice współdziałają z nauczycielami w zakresie wychowania i profilaktyki, a także w zakresie nauczania swoich dzieci.Rodzice mogą tworzyć „grupę wsparcia” na rzecz doskonalenia statutowej działalności Szkoły.

Szybki kontakt:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami :)

Wpisz nazwisko

Ponownie wpisz e-mail dla sprawdzenia.

Wiadomość nie może być pusta