Sylwetka Absolwenta

Realizacja podstawowych zadań szkoły zakłada, że jej absolwent jest:

 • optymistycznie nastawiony do otaczającego go świata, wierzy w siebie i swoje możliwości,
 • otwarty, życzliwy i uczynny, chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami, potrafi przedstawiać swoje poglądy i słuchać zdania innych, umiejętnie dostosowuje się do reguł panujących w grupie, cechuje go takt i kultura osobista,
 • odpowiedzialny, potrafi przewidzieć związki przyczynowo – skutkowe, gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów, cieszy się z sukcesów własnych i innych, w działaniu zbiorowym poczuwa się do współodpowiedzialności,
 • prawy i rozważny, ma poczucie sprawiedliwości, potrafi rozróżnić dobre i złe zachowania, dba o bezpieczeństwo własne i innych, wie jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia,
 • komunikatywny, trafnie dostosowuje formę komunikatu do osoby odbiorcy, potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi,
 • śmiały,  potrafi się posługiwać językiem obcym w prostych sytuacjach komunikacyjnych,
 • kompetentny do samokształcenia się, szukając rozwiązań nurtujących go problemów korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • tolerancyjny, akceptuje różnice między ludźmi,
 • twórczy, kreatywny, próbuje wyrażać siebie w różnych dziedzinach artystycznych.
 • aktywny, lubi ruch i chętnie uprawia różnorodny sport,
 • świadomym obywatelem Polski i Europy.

Szybki kontakt:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami :)

Wpisz nazwisko

Ponownie wpisz e-mail dla sprawdzenia.

Wiadomość nie może być pusta